OFFLINE

Adres do wysyłki materialów promocyjnych

Zespoły które chciałyby zaistnieć w Radio "Heavy Metal Attack" mogą swoje materiały wysyłać na adres:

Janusz Merz

skr.poczt.34

71-545 Szczecin 36

Polska

Dodatkowe informacje